Projekty UE

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Nr projektu: UDG-PBE.02.2018/025

Wydatki ogółem: 78 299,87 PLN

Wydatki kwalifikowane: 65.806, 49 PLN

Kwota dofinansowania : 32 903, 25 PLN